Công trình thiết kế nội thất biệt thự Mimosa - khu đô thị ECOPARK - VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Phong cách thiết kế nội thất biệt thự hiện đại với gam màu trung tính, đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn

Vị trí lô: 162 - Khu biệt thự mimosa - Khu đô thị ECOPARK - VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Diện tích lô đất: 210m2

Số tầng: 3

 

Tổng diện tích sàn: 274m2

Đơn vị thiết kế biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở HƯNG YÊN

Dự án thiết kế biệt thự ECOPARK phong cách hiện đại tại HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự Mimosa lối hiện đại tại VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Công ty thiết kế biệt thự Mimosa với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Dự án thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính ở HƯNG YÊN

Dự án thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Dự án thiết kế biệt thự Mimosa phong cách hiện đại tại HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại tại VĂN GIANG

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự Mimosa trường phái hiện đại tại VĂN GIANG

Hình ảnh thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Trang trí thiết kế biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Công ty thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Những thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Ảnh thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Công ty thiết kế biệt thự Mimosa trường phái hiện đại ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Công ty thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế biệt thự Mimosa với gam màu trung tính tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 trường phái hiện đại ở HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính ở HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự Mimosa lối hiện đại ở HƯNG YÊN

Ảnh thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại tại VĂN GIANG

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Trang trí thiết kế biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự ECOPARK phong cách hiện đại ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Dự án thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa trường phái hiện đại tại VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK phong cách hiện đại ở HƯNG YÊN

Trang trí thiết kế biệt thự Mimosa với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Công ty thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 trường phái hiện đại ở HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Công ty thiết kế biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự Mimosa trường phái hiện đại ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Công ty thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Mẫu thiết kế biệt thự Mimosa với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 trường phái hiện đại tại HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Mẫu thiết kế biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính tại HƯNG YÊN

Mẫu thiết kế biệt thự ECOPARK đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK trường phái hiện đại tại HƯNG YÊN

Công ty thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại ở VĂN GIANG

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Mẫu thiết kế biệt thự ECOPARK lối hiện đại ở VĂN GIANG

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Ảnh thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự Mimosa đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại HƯNG YÊN

Dự án thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 phong cách hiện đại ở HƯNG YÊN

Mẫu thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Hình ảnh thiết kế biệt thự ECOPARK lối hiện đại ở VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự Mimosa với gam màu trung tính ở VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 phong cách hiện đại ở VĂN GIANG

Ảnh thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 phong cách hiện đại tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Những thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Hình ảnh thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Những thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Đơn vị thiết kế biệt thự ECOPARK với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Dự án thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở HƯNG YÊN

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự Mimosa với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Dự án thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 phong cách hiện đại tại VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK trường phái hiện đại tại VĂN GIANG

Tư vấn thiết kế biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự Mimosa lối hiện đại tại VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn ở VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 trường phái hiện đại ở VĂN GIANG

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 phong cách hiện đại ở VĂN GIANG

Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự Mimosa với gam màu trung tính tại VĂN GIANG

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 trường phái hiện đại tại HƯNG YÊN

Ảnh thiết kế biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại HƯNG YÊN

Trang trí thiết kế nội thất biệt thự Mimosa 220m2 đồ gỗ hiện đại sử dụng chất liệu MDF sơn tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Dự án thiết kế nội thất biệt thự ECOPARK 220m2 với gam màu trung tính tại VĂN GIANG - HƯNG YÊN

TƯ VẤN THIẾT KẾ

VIẾT và GỬI những gì bạn muốn, và chúng tôi sẽ liên lạc để giúp bạn bắt đầu.

Hoặc, để nói chuyện với chuyên gia thiết kế, gọi: 0909.98.2020, email: info@noithatluxxy.com

Thông tin khách hàng

* bắt buộc

Họ Tên*
E-mail*
Phone*
Mã Bưu Điện
Văn Phòng Thiết Kế*

Lựa chọn dịch vụ

YÊU CẦU THIẾT KẾ

Dịch vụ thiết kế nội thất tổng thể

Thiết kế nội thất

NỘI THẤT LUXXY là chuyên gia hàng đầu về thiết kế nội thất cao cấp các Dinh Thự, Biệt Thự, Nhà Lô Phố, Penthouse, Căn Hộ Duplex ...

XEM CHI TIẾT

Dịch vụ thiết kế công trình tổng thể

Thiết kế công trình

NỘI THẤT LUXXY là nhà thiết kế uy tín về Kiến Trúc & Sân Vườn của các Biệt Thự, Dinh Thự, Lâu Đài, Nhà Lô Phố, Khách Sạn, Resort ...

XEM CHI TIẾT

Dịch vụ thiết kế nội thất phòng đơn lẻ

Thiết kế phòng đơn lẻ

NỘI THẤT LUXXY luôn thiết kế SANG TRỌNG nhất các không gian nội thất Phòng Khách, Phòng Ngủ Master, Phòng Ăn & Bếp, Phòng Giải Trí ...

XEM CHI TIẾT

Tìm Kiếm Biệt Thự ...

Thiết kế nội thất biệt thự Ecopark

Biệt Thự Ecopark - Vườn Mai 
NỘI THẤT LUXXY - Việc kiến trúc sư khéo léo sử dụng các vật liệu nội thất cao cấp kèm theo nghệ thuật bài trí các sản phẩm nội thất nhập khẩu ITALIA làm nổi bật cá tính thời thượng của Gia Chủ ...
NOITHATLUXXY - Căn Biệt Thự sinh thái Ecopark đẹp sang trọng này được thiết kế không gian nội thất xa hoa, ấn tượng. Cùng với các tiện nghi hoàn chỉnh, thông minh. Tạo một môi trường sống lý tưởng giúp Gia Chủ cùng gia đình hưởng thụ một cuộc sống thoải mái, viên mãn.
Tên dự án : Thiết kế nội thất biệt thự Vườn Mai - Ecopark diện tích 304m2
Tên dự án : Thiết kế nội thất biệt thự Ecopark
Tên dự án :Thiết kế biệt thự sinh thái Ecopark căn số 04 Vườn Tùng
Tên dự án : Thiết kế nội thất biệt thự sinh thái Ecopark căn số 062 Vườn Mai

Dự án tiêu biểu

Trang